Södra Climate Arena - Södra
2012-08-07 13:30

Södra Climate Arena

Södra Climate Arena tennishall
Södra har byggt världens första tennishall i energibesparande passivhusteknik - Södra Climate Arena. Hallen invigdes den 30 augusti 2012 och är placerad intill Södras huvudkontor i Växjö.

Passivhusteknikens klimatnytta är påtaglig. Byggs det exempelvis tio passivhushallar i stället för hallar med traditionell byggteknik så är energibesparingen 3 000 000 kWh per år. Det motsvarar energi för uppvärmning av 200 normalvillor.

Utmärkande för passivhustekniken är tjockare isolerade väggar än normalt, men det är långt ifrån det enda som räknas. En annan viktig byggteknisk faktor är att undvika så kallade köldbryggor. Det vill säga tunga material som genombryter isoleringsskiktet som bland annat kan orsaka att värme leds ut ur fastigheten och att invändig kondens bildas på grund av låga yttemperaturer.

Ett av de mest synliga kvalitetstecknen i tennishallen i Växjö är glasfasaden. Värmeförlusterna genom glasen är så låg att solvinster i princip klarar av att jämna ut dessa. Hela systemet inklusive karmar och monteringen mot väggar, och tak är konstruerat för minimera av värmeförluster.

I passivhustekniken ligger dock betydligt mer än bara byggkonstruktionen. I tennishallsprojektet har även stor möda lagts ned på miljön inne i fastigheten, komforten. Utomhustemperaturen, väder- och årstidsväxlingar, solens variationer, aktivitetsnivån i lokalerna är exempel på faktorer som normalt skulle orsaka stora variationer i inomhustemperatur och inomhusklimat. Bland annat jordvärmeväxlare används för värmning alternativt kylning (under sommaren) av uteluften för att ge lokalerna en jämn och behaglig inomhusmiljö året runt.

Södra utlyste en allmän arkitekttävling i samarbete med Välle Broar, CBBT (Centrum för byggande och Boende med Trä) Sveriges Arkitekter och Martinsons för utformning av ett nytt byggnadskoncept för ett tenniscenter i trä.

Verksamheten i tennishallen drivs av Ready Play som består av de tre tennisprofilerna Stefan Edberg, Magnus Larsson och Carl-Axel Hageskog.

Kontakt
För bokning av tennisbanor gå in på www.readyplay.se 

 


I våra kundnät och portaler finner du som är kund eller leverantör service och tjänster dygnet runt. 


För Byggträkunder:
>> Butikernas butik

För Södra Cells kunder:
>> PulpServices Online

För Interiörträkunder:
>> ÅF-butik

För Södra Skogs entreprenörer:
>> Produktionsportalen

För medlemmar i Södra:
>> Skogsägarnätet

Lediga jobb

Visa fler