Om Södra - Södra
2015-05-27 13:00

Om Södra

I Södras värld utgår allt från skogen. Det är skogen som är den ständigt växande råvaran, själva grundförutsättningen för alla olika verksamheter inom Södra.

Mer än 50 000 sydsvenska skogsägare är medlemmar i den ekonomiska föreningen Södra. De äger drygt hälften av all privatägd skog i området och dessutom en koncern med företag som är framgångsrika både på den svenska och internationella marknaden. Det gör att de får avsättning för sin skogsråvara och ger samtidigt förutsättningar för ett lönsamt skogsbruk.

Södra är också en stor arbetsgivare. 3 500 människor arbetar inom koncernen, med allt från skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. I de tre affärsområdena tillverkas sågade och hyvlade trävaror, interiörprodukter i trä, pappersmassa och biobränsle. De senaste åren har Södra också blivit en så betydande elproducent att koncernen nu producerar mer el än vad den förbrukar.

Etiketter:Södra, skogsbruk, skog, medlem


I våra kundnät och portaler finner du som är kund eller leverantör service och tjänster dygnet runt. 


För Byggträkunder:
>> Butikernas butik

För Södra Cells kunder:
>> PulpServices Online

För Interiörträkunder:
>> ÅF-butik

För Södra Skogs entreprenörer:
>> Produktionsportalen

För medlemmar i Södra:
>> Skogsägarnätet

Lediga jobb

Visa fler