2014-08-04 08:00
 | Bolag: Södra Cell | Enhet: Södra Cell Mönsterås

Södra Cell Mönsterås – både massaproducent och elproducent

Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra. Bruket togs i drift redan 1958. Efter utbyggnader och utveckling är fabriken idag en av världens modernaste. Här tillverkas årligen 750 000 ton pappersmassa.

Fabriken ligger omgiven av skogsråvara i ett skogsområde vid Kalmarsund, ungefär 10 km från Mönsterås. Läget är strategiskt med närhet till Europaväg 22 och Södras egen hamn i anslutning till bruket och sågverket på området. Brukets kärnverksamhet är massaproduktion, men el-leveranserna blir allt viktigare, inte minst som ett led i vårt kretsloppstänkande.

Förutom el levererar bruket även fjärrvärme till Mönsterås kommun och till Södras sågverk, som finns på området. Dessutom levererar bruket tallolja som blir till biodiesel.

>> Länk till Besöksbroschyr Södra Cell Mönsterås (pdf) 

Kontakter för massa

Vd för Södra Cell International - Magnus Björkman Verkställande direktör 0470-89 422Försäljningsdirektör Europa - Henrik Wettergren Försäljningsdirektör (Europa) 0470 894 52Försäljningsdirektör Asien - Hågen Rismark Försäljningsdirektör (Asien) +47 32 79 90 73
Chef marknadsföring, support och affärsutveckling - Marcus Hellberg Chef marknadsföring, support och affärsutveckling +46 470 85 584Tekn. produktchef - Peter Carlsson Tekn. produktchef +46 340 63 38 20Tekn. produktchef - Christer Fasth  Tekn. produktchef 0454-552 82
Tekn. produktchef - Ann Nilsson Tekn. produktchef 0454 598 07Försäljningsdirektör - Oliver Söder Försäljningsdirektör (Tyskland, Polen och Holland) +49 (0)40 30 68 30 11Försäljningsdirektör- Henning Ellström Försäljningsdirektör (Österrike, Schweiz, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Slovenien) +41(0)612711220
Försäljningsdirektör - Raffaella Tronco Försäljningsdirektör (Italien) +39 027 209 38 32Försäljningsdirektör (Belgien, Frankrike och Spanien) - Patrick Archer Försäljningsdirektör (Belgien, Frankrike och Spanien) +33 141 22 97 20Försäljningsdirektör - Benjamin Brück Försäljningsdirektör (Tyskland) +49 40 30 68 30 12
Försäljningsdirektör Skandinavien - Lena Nilsson Försäljningsdirektör (Skandinavien) 0470-894 01Försäljningsdirektör- Nigel Holland Försäljningsdirektör (Storbritannien) +44 173 284 22 86Affärsområdeschef (Dissolving)  - Dag Benestad Affärsområdeschef (Dissolving)  +47 220 918 70

>> Se fler kontakter