Massa - Södra
Södra Cell Värö

Fibertillgången bakom Södras expansion

28 apr 2016 Södra
Södras område är södra Sverige. Där äger medlemmarna vartannat träd och regionen har en årlig avverknings- och hållbarhetspotential om vardera 25 miljoner kubikmeter fiber. Det var mot den bakgrunden som Södra kände att tiden var inne att gå vidare med den länge planerade utbyggnaden av massabruket i Värö.
Södra Cell Mörrum

Valmet AB levererar brunmassatvätt till Södra Cell Mörrum

Pressmeddelande 27 apr 2016
I februari 2016 beslutade Södras styrelse att investera 1 miljard kronor i en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen. Södra ger nu Valmet AB uppdraget att leverera maskinutrustningen till brunmassatvätten.

Leverantör vald för miljardinvesteringen i Södra Cell Mörrum

Pressmeddelande 13 apr 2016 Södra Cell, Mörrum
I februari 2016 beslutade Södras styrelse att investera 1 miljard kronor i en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen där textilmassa tillverkas. Södra ger nu ANDRITZ Oy, dotterbolag i den internationella teknologikoncernen ANDRITZ, uppdraget att leverera indunstningen.
Lars Idermark och Valmets VD

Vi siktar mot världsrekord

05 apr 2016 Lars Idermark, Valmet, Expansion Södra, Värö
I måndags träffades Södras och Valmets koncernchefer för sista gången innan stoppet av fabriken. Slutspurten av projekt Expansion Värö närmar sig och den 7 maj stängs produktionen på Södra Cell Värö ned och fem intensiva veckor följer då gamla maskiner plockas bort och nya och större monteras in.
Lastning av pappersmassa.

Södra höjer priset för barrmassa i Europa från 1 april

Pressmeddelande 29 feb 2016
Efter en tid av sjunkande massapriser under fjolåret har marknaden för barrmassa under början av 2016 stabiliserats, och utsikterna är fortsatt goda. Ett antal globala prisinitiativ har redan tagits.

Miljardinvestering i Mörrum

Pressmeddelande 17 feb 2016 Södra Cell Mörrum, textilmassa, dissolvingmassa, investering
Den 16 februari fattade Södras styrelse beslut om att genomföra en miljardinvestering på massabruket i Mörrum. Investeringen är andra steget i en långsiktig satsning på Södra Cell Mörrum och innebär att kapaciteten ökar med 45 000 ton.

Hög massaproduktion parallellt med utbyggnad av Södra Cell Värö

23 dec 2015 expansion, Södra Cell Värö
I februari 2014 beslutade Södras styrelse att investera fyra miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av Södra Cell Värö. Expansionen innebär en ökning från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Utbyggnadsprojektet har fungerat väl, och samtidigt har fabriken överträffa sin produktionsplan för 2015.

Nästa steg för Södra Cell Mörrum

23 nov 2015
Expansionen på Södra Cell Mörrum fortsätter. Under vecka 48, 49 och 50 installeras och driftsätts ett nytt försileri och en ny brunmassatvätt. Den nya brunmassatvätten beräknas initialt att öka produktionskapaciteten i barrmassalinjen med 30 000 ton/år. Investeringarna kommer att bidra till en högre massakvalité, ett mer effektivt tvättresultat samt lägre kemikalieförbrukning i massalinjen.

Här byggs Södra Cell Värös nya kontinuerliga kokare

19 nov 2015
Ytterligare ett steg i projektet Expansion Södra. Se filmen som sammanfattar sex månaders arbete med Södra Cell Värös nya kokeri på två minuter.

Ny tvättpress driftsatt vid Södra Cell Mönsterås

19 nov 2015 expansion, Mönsterås
Som ett led i projektet Expansion Södra har Södra Cell i Mönsterås investerat i en ny tvättpress. Drifttagning och montage har gått bra och tidplanen kunde följas genom hela projekttiden.

Värös leverans av indunstningseffekter

17 nov 2015 expansion
I oktober levererades fyra industningseffekter via fartyg till utbyggnaden av Södra Cell Värö. De lyftes på plats på indunstningsanläggning med specialkran och den tyngsta väger ca 250 ton styck.

Södra Cell Mörrum uppnår nya miljökrav

16 sep 2015
Onsdagen den 16 september invigde Södra den utökade biologiska reningen för Södra Cell Mörrums processvatten. Utbyggnaden innebär att bruket uppnår de nya miljökrav som ställs för en hållbar industri, IED, och är en del i det stora expansionsprojekt som Södra nu genomför.

Ny silerianläggning till Södra Cell Mörrum

09 sep 2015 expansion
Södra Cell Mörrums expansion fortsätter. Under augusti levererades en helt ny silerianläggning. Utrustningen kommer att bidra till att pappersmassans kvalitet förbättras ytterligare.

Kärleken till disktrasan

28 aug 2015
I nästan varje hem finns en disktrasa i köket. Oftast av märket Wettex, med ett motiv eller med en matchande färg till köksinredningen. Den disktrasan är en svensk uppfinning och kan vara gjord av Södras textilmassa.

Förberedelser inför ökad produktion av massa

19 aug 2015 expansion
Expansionen av Södra forsätter. I juli och augusti månad levererades nya barktrummor med båt till Södras massabruk i Värö och Mörrum.

Leverans av kokare till Värö

03 jul 2015 expansion
De första delarna till det nya kontinuerliga kokeriet har anlänt med båt från Finland till Södras massabruk i Värö.

Upphandling av indunstning färdig i Mönsterås

16 jun 2015
Ett steg i investeringsprogrammet för Södra Cell Mönsterås är att investera i två nya indunstningsapparater* som kommer att stå färdiga under oktober 2016. Upphandlingen av indunstningsapparaterna och ombyggnad till Indunstning 2 har nu slutförts och det är Valmet som blir leverantör.

Ny flisfabrik växer fram i Mörrum

10 jun 2015
På Södra Cell Mörrum kan man nu ana den nya flisfabriken som planeras att stå färdig i mars 2016.

Expansion Södra Cell VäröKontakter för massa

Vd för Södra Cell International - Magnus Björkman Verkställande direktör 0470-89 422Försäljningsdirektör Europa - Henrik Wettergren Försäljningsdirektör (Europa) 0470 894 52Försäljningsdirektör Asien - Hågen Rismark Försäljningsdirektör (Asien) +47 32 79 90 73
Chef marknadsföring, support och affärsutveckling - Marcus Hellberg Chef marknadsföring, support och affärsutveckling +46 470 85 584Tekn. produktchef - Peter Carlsson Tekn. produktchef +46 340 63 38 20Tekn. produktchef - Christer Fasth  Tekn. produktchef 0454-552 82
Tekn. produktchef - Ann Nilsson Tekn. produktchef 0454 598 07Försäljningsdirektör - Oliver Söder Försäljningsdirektör (Tyskland och Polen) +49.89.890676-100        Försäljningsdirektör - Raffaella Tronco Försäljningsdirektör (Italien) +39 02 467 123 15
Försäljningsdirektör Skandinavien - Lena Nilsson Försäljningsdirektör (Skandinavien och Storbritannien) 0470-894 01, UK-kunder 0800-9012 458Försäljningsdirektör - Benjamin Brück Försäljningsdirektör (Tyskland, Polen, Frankrike, Spanien, Belgien och Nederländerna) +49 898 906 764 10Affärsområdeschef (Dissolving)  - Dag Benestad Affärsområdeschef (Dissolving)  +47 220 918 70

>> Se fler kontakter