• Fortsatta älgbetesinventeringar på bred front

  23 feb 2015 Äbin, älgbetesinventering
  Skogsbruket, genom LRF Skogsägarna (som företräder LRF och landets skogsägarföreningar), Skogsindustrierna, Sveaskog och Bergvik Skog, har enats om en finansieringsmodell för fortsatta älgbetesinventeringar (Äbin) i stor skala.
 • Södra och Statkraft startar drivmedelsföretag

  Pressemelding 16 feb 2015 biobränsle, biodrivmedel, skogsbruk, Statkraft
  Södra och Statkraft har skrivit ett samarbetsavtal om att starta ett gemensamt företag för framtida produktion av biodrivmedel. Företaget ska heta Silva Green Fuel AS, ägas till 49 procent av Södra och 51 procent av Statkraft. Biodrivmedel är ett viktigt bidrag i arbetet att nå de nationella och internationella målen om minskning av klimatutsläpp från transportsektorn.
 • Driftstörning i telefonväxeln

  Idag 13:06
  Det förekommer just nu driftstörningar i Södras telefoni som gör att det inte går att nå växelns telefonnummer. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt och hänvisar tills vidare att vid frågor till växeln höra av sig via mejl till: This is an email address. Vi tackar för ert överseende.
 • Södra höjer priset på sågade trävaror av björk

  Pressemelding 18 feb 2015 björk, timmerpris, prisförändring
  Södra ser en stark efterfrågan på sågade trävaror av björk, vilket gör att priset anpassas till marknadsläget. Priset höjs med 100 kronor per kubikmeter från den 16 februari.
 • Starkt år för Södra

  Pressemelding 11 feb 2015 Lars Idermark, rörelseresultat
  Södra redovisar ett rörelseresultat för 2014 om 1 516 MSEK (-417). Det starka resultatet förklaras av ett bra marknadsläge, goda färdigvarupriser, en gynnsam valutasituation och genomförda effektiviseringar. Styrelsen föreslår föreningsstämman en vinstdelning om 553 MSEK (281) till Södras medlemmar.

Expansion Södra Cell Värö

Puff för kontakta din skogsinspektor I våra kundnät och portaler finner du som är kund eller leverantör service och tjänster dygnet runt.  

För Byggträkunder:
>> Butikernas butik

För Södra Cells kunder:
>> PulpServices Online

För Interiörträkunder:
>> ÅF-butik

För Södra Skogs entreprenörer:
>> Produktionsportalen

För medlemmar i Södra:
>> Skogsägarnätet

RSS