• Forskningsprojekt möjliggör kolfiber av lignin

  Pressemelding
  29 jun 2015
  Södra har tillsammans med åtta övriga organisationer beviljats ett forskningsprojekt inom EU som syftar till att öka investeringarna i utveckling för tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit. Satsningen har stor betydelse för tillgången på biobaserade produkter i en framtida bioekonomi.
 • Södra har slutit avtal med 16 skogsbränsle-entreprenörer

  Pressemelding
  29 jun 2015
  Södras upphandling av skogsbränsleresurser är nu avslutad och har resulterat i att 16 företag har tecknat nya avtal med Södra. Avtalen omfattar hela kedjan från skotning av grenar och toppar (grot), sönderdelning och transport av skogsbränsle till värmeverk.
 • Upphandling av indunstning färdig i Mönsterås

  16 jun 2015
  Ett steg i investeringsprogrammet för Södra Cell Mönsterås är att investera i två nya indunstningsapparater* som kommer att stå färdiga under oktober 2016. Upphandlingen av indunstningsapparaterna och ombyggnad till Indunstning 2 har nu slutförts och det är Valmet som blir leverantör.
 • Högt betestryck i söder och stora svårigheter att odla tall

  Pressemelding 15 jun 2015
  Fortsatt höga skadenivåer i tallföryngringarna samtidigt som en relativt stor andel av Götalands magrare marker föryngras med andra trädslag än tall. Det visar den hittills största nationella älgbetesinventeringen (Äbin), som nu är avslutad i Götaland och Svealand.
 • Ny flisfabrik växer fram i Mörrum

  10 jun 2015
  På Södra Cell Mörrum kan man nu ana den nya flisfabriken som planeras att stå färdig i mars 2016.

Expansion Södra
 
I våra kundnät och portaler finner du som är kund eller leverantör service och tjänster dygnet runt. 


För Byggträkunder:
>> Butikernas butik

För Södra Cells kunder:
>> PulpServices Online

För Interiörträkunder:
>> ÅF-butik

För Södra Skogs entreprenörer:
>> Produktionsportalen

För medlemmar i Södra:
>> Skogsägarnätet

RSS