Pressrum - Södra

Förnyat erbjudande för framtidens skog

Pressmeddelande
01 feb 2016
Ämne: Miljö, Produkter, Skogsbruk, Marknad, IT och Telefoni, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
1 februari släpper Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster.

Regeringen bör invänta konsekvensanalys

Pressmeddelande
29 jan 2016
Ämne: Energi, Näringspolitik
Bolag: Södra
Regeringen har beslutat att bevilja Svenska Kraftnät förundersökningstillstånd för att undersöka markförhållande för den planerade 400 kV kraftledningen i Tingsryds kommun. Beslutet berör markägare som tidigare överklagat Länsstyrelsens beslut om förundersökning. Södra och LRF vänder sig emot beslutet då den konsekvensanalys som nu görs inte ännu är avslutad.

20 år med forskning på Södra

Pressmeddelande
25 jan 2016
Etiketter: forskning, innovation
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Produkter, Skogsbruk, Marknad, Marknadsföring
Bolag: Södra
Forskning, lab, test, glaskolvar
Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har nu verkat i drygt 20 år. 250 miljoner kronor har tillförts stiftelsen sedan starten 1995 och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

Rekord för höstplantering

Pressmeddelande
19 jan 2016
Ämne: Miljö, Produkter, Skogsbruk, Marknad
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Planta vid Flåboda Plantskola.
Under hösten 2015 planterades 5 miljoner skogsplantor från Södra. Det är den högsta volymen som planterats på hösten sedan stormåren 2005 och 2007. Södra levererade totalt 33 miljoner skogsplantor under 2015.

Södras sågverk i Värö är Sveriges största

Pressmeddelande
12 jan 2016
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter, Marknad, Virke
Bolag: Södra, Södra Wood
Södras sågverk i Värö är Sveriges största.
Södras sågverk i Värö är Sveriges största. Det framgår av det sammanställda resultatet för 2015. Under 2015 producerades nära 600 000 kubikmeter sågad volym i Värö.

Södra har sålt sågverket Hauerseter till RingAlm Tre

Pressmeddelande
07 jan 2016
Etiketter: Hauerseter
Ämne: Avtal
Bolag: Södra, Södra Wood
Romerike.
Södra överlät sågverket Hauerseter i Romerike, Norge, till RingAlm Tre As den 6 januari 2016. I avtalet förpliktigar sig RingAlm Tre att upprätthålla verksamheten vid anläggningen samt även att ta över större delen av medarbetarna vid sågverket.