Unikt samarbete om Södras biokompositmaterial - DuraPulp

Pressmeddelande
16 apr 2014
Ämne: Forskning och utveckling, Produkter, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra
Durapulp
Södra har inlett ett samarbete med Swt Paper för att installera en maskin för produktion av våtformade Durapulp-demonstratorer. Syftet är att kundanpassa materialet och visa Durapulps möjligheter. Pilotmaskinen gör det möjligt att skapa förpackningar och kartonger direkt anpassade efter kundens önskemål.

En berättelse om trä - film om timrets förädling

10 apr 2014
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Produkter, Skogsbruk, Trävaruprodukter
Bolag: Södra
En berättelse om trä - film från SLU
Vill du lära dig mer om trädens egenskaper och om processen från skogsbruk till färdig produkt? Då ska du se denna film som SLU tagit fram och som flera parter i skogsbranschen, däribland Södras forskningsstiftelse, varit med och finansierat.

Södra satsar på sågverket i Torsås

Pressmeddelande
03 apr 2014
Ämne: Finansiellt, Produkter, Investeringar, Personal, Trävaruprodukter
Bolag: Södra Timber
Råspont
Södras sågverk i Torsås ökar sågningen med cirka tio procent, vilket innebär att justerverket går upp från 10-timmarsskift till 2-skift. Samtidigt investerar sågverket i tillverkning av råspontluckor. De båda satsningarna innebär någon enstaka nyanställning.

Flytt av produktion för att stärka Södra Interiör

Pressmeddelande
01 apr 2014
Ämne: Produkter, Personal
Bolag: Södra Interiör
Jokkmokk
Södra flyttar produktionen av MDF-produkter från fabriken i Jokkmokk till SI Wood i Litauen. MBL-förhandlingar kommer att inledas inom kort.

Skogen i fokus - en summering av world forests summit

28 mar 2014
Ämne: Forskning och utveckling, Energi, Skogsbruk
Bolag: Södra
World Forests Summit
Förra veckan hölls World Forests Summit i Stockholm, en konferens som Södra var huvudsponsor för. Evenemanget samlade ledande personer i skogsbranschen från hela världen för att diskutera de utmaningar och möjligheter som jordens skogar står inför och de åtgärder som behövs för att man ska kunna utnyttja skogarnas fulla potential på ett hållbart sätt.

Mindre brand vid sågverket i Långasjö

28 mar 2014
Ämne: Personal
Bolag: Södra Timber
En mindre brand utbröt klockan 02.00 natten till den 28 mars i hyveln vid Södras sågverk i Långasjö. Ingen person kom till skada.

Södra utökar produktionen vid sågverket i Värö och nyanställer

Pressmeddelande
27 mar 2014
Ämne: Produkter, Personal, Trävaruprodukter
Bolag: Södra Timber
Håkan Svensson, vd Södra Timber framför sågade trävaror.
Södras sågverk i Värö utökar från 2,5-skift till 3-skift från och med september i år och får därmed en årstakt på 600 000 kubikmeter. Bemanningen ökar med 20 personer och rekryteringen är i full gång.

Södra söker rundvirkesåkerier

24 mar 2014
Ämne: Skogsbruk
Bolag: Södra Skog
Transport av timmer med virkesbil
Just nu söker vi framförallt leverantörer i Skåne, Blekinge och sydvästra delarna av Småland.

Annica Gerentz blir kommunikations-direktör i Södra

Pressmeddelande
17 mar 2014
Ämne: Personal
Bolag: Södra
Annica Gerentz
Annica Gerentz har utsetts till kommunikationsdirektör i Södra. Hon tillträder den 1 maj, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark.

Ökad hyvelproduktion och nyanställningar vid Södras sågverk i Ramkvilla

Pressmeddelande
06 mar 2014
Ämne: Produkter, Personal, Trävaruprodukter
Bolag: Södra Timber
Södra Timber Ramkvilla. Sågverk.\nPaketläggare vid buntlinje. Emballering.
Södras sågverk i Ramkvilla utökar med ett nattskift på hyvellinjen, vilket innebär att den årliga, hyvlade produktionen ökar med 30 000 kubikmeter. Förändringen medför nyanställning av sex personer.

Södra inför gallringspremie

Pressmeddelande
04 mar 2014
Etiketter: gallring, massaved
Ämne: Skogsbruk, Prislistor och ändringar
Område: Alla områden
Bolag: Södra Skog
Gallring
Från och med idag, den 4 mars, inför Södra en gallringspremie på barrmassaved på 30 kr/m3fub.

Nu kan du ladda ner Södras årsredovisning

03 mar 2014
Ämne: Finansiellt
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Skog
Nu finns Södras års- och hållbarhetsredovisning 2013 publicerad som pdf för nedladdning.

Södra gör storsatsning på hänsyn vid avverkningar

Pressmeddelande
03 mar 2014
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra Skog
Miljöhänsyn i samband med slutavverkning -Ett sumpskogsparti lämnat som hänsynsyta
Nu förbereder Södra implementeringen av Skogsstyrelsens målbilder för miljöhänsyn med fokus på miljöhänsyn vid slutavverkningar. Målbilderna för miljöhänsyn är en summering av skogsvårdslagens krav och skogsägarnas frivilliga avsättningar.

Södra höjer priset på barrmassa i Europa till 940 dollar per ton

Pressmeddelande
26 feb 2014
Ämne: Finansiellt, Produkter, Prislistor och ändringar, Massaprodukter
Bolag: Södra Cell
Ark av pappersmassa i en av Södras anläggningar.
Stark global massamarknad och solid efterfrågan gör att Södra höjer sitt marknadspris för NBSK i Europa till 940 dollar per ton. Det nya priset gäller från den 1 mars 2014.

Trivselhus satsar i Skövde

Pressmeddelande
26 feb 2014
Etiketter: Trivselhus, tomter, hus
Ämne: Finansiellt, Produkter, Investeringar, Trävaruprodukter
Bolag: Södra Trivselhus
Enhet: Trivselhus
Hasselbacken, Trivselhus
Nu öppnar hustillverkaren Trivselhus kontor i Skövde. Företaget planerar dessutom att bygga sju friliggande villor i området Hasselbacken på Billingesluttningen.

Styrelseordförande Christer Segerstéen kommenterar investeringen i Värö

Pressmeddelande
25 feb 2014
Ämne: Miljö, Finansiellt, Produkter, Energi, Investeringar, Massaprodukter
Bolag: Södra, Södra Cell
Presskonferens Christer Segerstéen
Vid en presskonferens i Värö kommenterade Södras styrelseordförande Christer Segerstéen beslutet att investera fyra miljarder i en utbyggnad av massabruket där.

Södra bygger ut massabruket i Värö

Pressmeddelande
25 feb 2014
Ämne: Miljö, Finansiellt, Produkter, Energi, Investeringar, Personal, Massaprodukter
Bolag: Södra Cell
Södra Cell Värö
Södras styrelse beslutade vid sammanträdet den 24 februari att investera fyra miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av massabruket i Värö. Nu inleds arbetet med att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Ökad produktion och nyanställningar vid Södras sågverk i Traryd

Pressmeddelande
20 feb 2014
Etiketter: Södra Timber, lövträ
Ämne: Finansiellt, Produkter, Personal, Trävaruprodukter
Bolag: Södra Timber
Södra Timber Traryd
Den 1 april går Södras sågverk i Traryd upp i tvåskift, dubblar produktionen och anställer sex personer.

Minskade markskador i Södras gröna bokslut från 2013

19 feb 2014
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Bolag: Södra Skog
Nu är resultatet för Södras gröna bokslut från slutavverkningar och gallringar 2013 färdigt. Det finns flera positiva besked om att hänsynen blivit bättre vid slutavverkningar.

Södra investerar i produktion av giftfritt plantskydd

Pressmeddelande
18 feb 2014
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra Skog
Täckrotsplanta behandlad med skydd mot snytbagge
Under hösten 2013 investerade Södra i en ny anläggning för produktion av det egna, giftfria plantskyddet mot snytbagge, Cambiguard, vid plantskolan i Falkenberg. Efter goda resultat har nu beslut fattats om att investera i ytterligare en anläggning.

Södra ger Lagans Bygg totalentreprenad för logistikcenter

Pressmeddelande
17 feb 2014
Ämne: Finansiellt, Produkter, Investeringar, Avtal
Bolag: Södra Interiör
Logistikcenter
Upphandlingen för byggnationen av Södra Interiörs nya logistikcenter i Strömsnäsbruk är nu slutförd. Totalentreprenaden går till Lagans Byggnads AB.

Södra föreslår utdelning med 281 miljoner kronor till medlemmarna

Pressmeddelande
13 feb 2014
Ämne: Finansiellt, Föreningen, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Christer Segerstéen
- 2013 innebar en kraftig resultatförbättring för Södra. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 1 329 miljoner kronor jämfört med föregående år. Trots att vi redovisar ett negativt resultat efter omstruktureringskostnader kan vi föreslå stämman en utdelning till medlemmarna på totalt 281 miljoner kronor, säger Södras styrelseordförande, Christer Segerstéen.

Södras resultatrapport för 2013

Pressmeddelande
13 feb 2014
Ämne: Finansiellt, Produkter, Investeringar, Avyttringar
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Interiör, Södra Skog, Södra Timber
Granplanta
Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader blev 400 miljoner kronor, en ökning med 1 329 miljoner jämfört med föregående år.

Expansivt Södra valde Green Cargo för virkestransporter

Pressmeddelande
11 feb 2014
Ämne: Finansiellt, Skogsbruk, Avtal
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Virke
Södras transporter av sågtimmer och massaved växer i omfattning och därför har en stor upphandling av inleveranserna genomförts. Det blev Green Cargo som fick uppdraget, som omfattar cirka 700 000 ton årligen till Södras fabriker i Värö, Mörrum och Mönsterås.

Södra ökar vidareförädlingen vid sågverket i Värö

Pressmeddelande
16 jan 2014
Ämne: Finansiellt, Produkter, Personal, Trävaruprodukter
Bolag: Södra Timber
Södra Trall Select
Södra Timber Värö ökar vidareförädlingen av trävaror och tillsvidareanställer fem personer. Bakgrunden är ökad produktion av framförallt råspont samt trall anpassad till den brittiska marknaden.

Markägande skogsaktörer finansierar inventering av betesskador

Pressmeddelande
13 jan 2014
Etiketter: vilt
Ämne: Föreningen, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra Skog
Älgtjur på bete i lövsly.
Södra satsar tillsammans med Sveaskog, Holmen, Svenska kyrkans stift, Skogssällskapet och Häradsmarken (allmänningar i Östergötland) tre miljoner kronor på att under 2014 genomföra betesskadeinventering på växande ungskog i södra Sverige enligt SydÄbin-metoden.