Strukturförändring inom Södra Woods anläggning i Hauerseter

Pressmeddelande
29 sep 2015
Ämne: Produkter, Personal, Trävaruprodukter, Juridik, Marknad
Bolag: Södra, Södra Wood
Södra genomför strukturella förändringar inom sin sågverks- och hyvleriverksamhet. I det norska sågverket Hauerseter avvecklas sågen medan hyvleriet fortsätter i tvåskift. Sammantaget innebär förändringen en neddragning med motsvarande 17 årsarbeten.

Södra tar nya steg med banbrytande miljövänligt material

Pressmeddelande
22 sep 2015
Etiketter: durapulp
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad, Marknadsföring
Bolag: Södra
Södras vd Lars Idermark inviger den första industriella maskinen för att kunna tillverka produkter ur det banbrytande materialet DuraPulp.
Den 22 september invigdes den första industriella maskinen för att kunna tillverka produkter ur det banbrytande materialet DuraPulp. Med DuraPulp levererar Södra en lösning på hur fossila produkter kan ersättas i framtiden.

Historiskt starkt resultat för Södra

Pressmeddelande
22 sep 2015
Ämne: Miljö, Finansiellt, Produkter, Skogsbruk, Investeringar, Trävaruprodukter, Massaprodukter, Marknad, Marknadsföring
Bolag: Södra
Lars Idermark, Koncernchef Södra.
Södra visar en stark resultatutveckling för årets första åtta månader. Rörelseresultatet ökade till 1 660 MSEK (1 012), omsättningen till 12 186 MSEK (11 429) och rörelsemarginalen uppgick till 14 procent (9).

Södra Cell Mörrum uppnår nya miljökrav

Pressmeddelande
16 sep 2015
Ämne: Miljö, Produkter, Investeringar, Massaprodukter
Bolag: Södra, Södra Cell
Invigning av Södra Cell Mörrums utbyggda biologiska rening.
Onsdagen den 16 september invigde Södra den utökade biologiska reningen för Södra Cell Mörrums processvatten. Utbyggnaden innebär att bruket uppnår de nya miljökrav som ställs för en hållbar industri, IED, och är en del i det stora expansionsprojekt som Södra nu genomför.

Vinnare i Södras fototävling

15 sep 2015
Ämne: Föreningen, Medlemskap, Marknadsföring
Bolag: Södra
Vinnare i Södras fototävling 2015.
Nu har Södras fotojury valt ut de vinnande bilderna till nästa års medlemsalmanacka. Av de drygt 1100 underbara bilder som skickades in kommer de tolv vinnarbilderna att pryda Södras almanacka för år 2016.

Förnyad dispens för Södra Skogs åkeri

15 sep 2015
Ämne: Miljö, Produkter, Skogsbruk, Transporter
Bolag: Södra, Södra Skog
Flisbil
Södra Skogs åkeri har fått förnyad dispens för 74 tons flisekipage. - Dispens söks för ett år i taget. Vi arbetar tillsammans med Skogforsk för att utreda effekter av ett tyngre fordon. Det är en lättnad att vi nu kan fortsätta försöken, säger Åsa Forss, chef för flisbilar.

Systematisk naturvård med större skogstillväxt

Pressmeddelande
14 sep 2015
Etiketter: naturvård
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Göran Örlander nyplanterad skog
Under 20 år har Södra bedrivit ett systematiskt naturvårdsarbete. Resultatet är frivilligt skyddade områden med höga naturvärden och en produktionsskog där naturvärdena ökar. Samtidigt ser vi en ökad tillväxt i skogen, med större virkesförråd - med andra ord skogar där produktion och naturvärden går hand i hand.

Södra stöttar Rädda Barnen

Pressmeddelande
11 sep 2015
Bolag: Södra
Södra vill bidra till att stötta de flyktingar som på olika sätt anländer till Europa. Därför har Södra valt att skänka 100 000 kronor till Rädda Barnen.

Jörgen Lindquist ny CFO i Södra-koncernen

Pressmeddelande
10 sep 2015
Etiketter: koncernledning, CFO
Ämne: Finansiellt, Personal
Bolag: Södra
Jörgen Lindquist, CFO i Södra.
Jörgen Lindquist, född 1965, har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Södra. I rollen som CFO ingår också ansvaret för inköp och IT. Han tillträder 14 september, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark.

Ny silerianläggning till Södra Cell Mörrum

09 sep 2015
Etiketter: expansion
Ämne: Miljö, Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Enhet: Södra Cell Mörrum
Ny silerianläggning i Mörrum.
Södra Cell Mörrums expansion fortsätter. Under augusti levererades en helt ny silerianläggning. Utrustningen kommer att bidra till att pappersmassans kvalitet förbättras ytterligare.

Debattinlägg: Skogspolitiken fungerar och driver utvecklingen år rätt håll

04 sep 2015
Etiketter: Lena Ek, skogspolitik
Ämne: Miljö, Skogsbruk, Näringspolitik
Bolag: Södra
Skog; glänta; sommarkväll; löv; björk.
Stina Bergström skriver i en debattartikel att "Vi behöver en ny skogspolitik" (Skogsland 21 augusti 2015). Min/Södras åsikt är att nuvarande skogspolitik fungerar väl, och vi anser på goda grunder att den hjälper oss att utveckla ett hållbart skogsbruk.

Södra förstärker inom det skogspolitiska området

28 aug 2015
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Personal, Näringspolitik
Göran Örlander, Skogschef, Södra Skog
Som ett led i att utveckla och förstärka det näringspolitiska arbetet kommer Göran Örlander att övergå till en ny tjänst som skogspolitisk expert i Södra.

Förberedelser inför ökad produktion av massa

19 aug 2015
Etiketter: expansion
Ämne: Miljö, Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Leverans av barktrumma 2015
Expansionen av Södra forsätter. I juli och augusti månad levererades nya barktrummor med båt till Södras massabruk i Värö och Mörrum.

MBL-information om avveckling av Våxtorp och lagret i Traryd

12 aug 2015
Etiketter: personal, Södra Wood
Ämne: Personal
MBL-information har genomförts om att flytta Södra Woods produktion i Våxtorp till Ronneby och lagerverksamheten i Traryd till Kallinge. Samtliga anställda i Våxtorp och Traryd påverkas. Totalt berörs 25 anställda.

Framgång för Södras giftfria plantor

Pressmeddelande
07 aug 2015
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Plantskyddet Cambiguard
Södras satsning på giftfria plantor fortsätter. Under det första halvåret såldes 28 miljoner plantor varav hälften med mekaniska plantskydd, det vill säga helt giftfria. För helåret 2015 räknar Södra med att sälja 16 miljoner giftfria plantor, vilket innebär en ökning med 80 procent jämfört med 2014.

Leverans av kokare till Värö

03 jul 2015
Ämne: Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Pappersmassa, Marknad, Produktivitet , Marknadsföring
Bolag: Södra, Södra Cell
Leverans kokare 3 juni
De första delarna till det nya kontinuerliga kokeriet har anlänt med båt från Finland till Södras massabruk i Värö.

Södra visar vägen

03 jul 2015
Ämne: Finansiellt, Forskning och utveckling, Produkter, Energi, Skogsbruk, Investeringar, Trävaruprodukter, Massaprodukter, Textilmassa, Pappersmassa, Marknad, Transporter, Produktion , Produktivitet , Marknadsföring
Bolag: Södra, Södra Cell
I Södras värld utgår allt från skogen. Det är skogen som är den ständigt växande råvaran, själva grundförutsättningen för alla olika verksamheter inom Södra. Se klippet som visas i samband med vår senaste internationella annonskampanj.

Debattinlägg: Värna dagens skogspolitik och frihet under ansvar

03 jul 2015
Etiketter: skogspolitik, Almedalen
Ämne: Miljö, Skogsbruk, Näringspolitik
Bolag: Södra, Södra Skog
VISBY 20150630\nLandsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar emot skrivelse från Södra genom styrelseledamoten Ulf Johansson i Almedalen.\nFoto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060 \n
Tisdagen den 30 juni överlämnade vi en hälsning från 1 200 skogsägare till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Budskapet var tydligt: vi har en välfungerande skogspolitik och vi är beredda att fortsätta att utveckla skogen med frihet under ansvar.

Forskningsprojekt möjliggör kolfiber av lignin

Pressmeddelande
29 jun 2015
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Produkter, Marknad
Bolag: Södra
Södra har tillsammans med åtta övriga organisationer beviljats ett forskningsprojekt inom EU som syftar till att öka investeringarna i utveckling för tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit. Satsningen har stor betydelse för tillgången på biobaserade produkter i en framtida bioekonomi.

Södra har slutit avtal med 16 skogsbränsle-entreprenörer

Pressmeddelande
29 jun 2015
Ämne: Miljö, Skogsbruk, Avtal, Marknad, Transporter
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Södras upphandling av skogsbränsleresurser är nu avslutad och har resulterat i att 16 företag har tecknat nya avtal med Södra. Avtalen omfattar hela kedjan från skotning av grenar och toppar (grot), sönderdelning och transport av skogsbränsle till värmeverk.

Södra i Sommar med Ernst

18 jun 2015
Ämne: Trävaruprodukter, Interiörprodukter, Marknadsföring
Bolag: Södra Wood
Södrawood
Nu är det äntligen dags! Om en dryg vecka , närmare bestämt den 26:e juni Torsdag 20:00, är det dags för första programmet i Sommarens serie av Sommar med Ernst! Södra meverkar med produkter i programmet.

Paul Christensson vice ordförande i Södra

18 jun 2015
Etiketter: Paul Christensson
Ämne: Föreningen, Personal
Bolag: Södra
Paul Christensson
Paul Christensson har utsetts till ny vice ordförande i Södras styrelse. Paul Christensson, född 1959, har suttit i Södras styrelse sedan 2010.

Upphandling av indunstning färdig i Mönsterås

16 jun 2015
Etiketter: expansion
Ämne: Produkter, Investeringar, Massaprodukter
Bolag: Södra, Södra Cell
Enhet: Södra Cell Mönsterås
Jonas Olander och Mats Häll vid Södra Cell Mönsterås.
Ett steg i investeringsprogrammet för Södra Cell Mönsterås är att investera i två nya indunstningsapparater* som kommer att stå färdiga under oktober 2016. Upphandlingen av indunstningsapparaterna och ombyggnad till Indunstning 2 har nu slutförts och det är Valmet som blir leverantör.

Högt betestryck i söder och stora svårigheter att odla tall

Pressmeddelande
15 jun 2015
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Ungskog;tall; foderba; klövvilt
Fortsatt höga skadenivåer i tallföryngringarna samtidigt som en relativt stor andel av Götalands magrare marker föryngras med andra trädslag än tall. Det visar den hittills största nationella älgbetesinventeringen (Äbin), som nu är avslutad i Götaland och Svealand.

Hälsning från SkogsElmia 2015

11 jun 2015
Etiketter: Elmia Wood, Skogselmia
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Marknadsföring
Bolag: Södra, Södra Skog
SkogsElmia 2015
"Ett stort tack till alla er som hjälpte till och till er som besökte Södras monter under SkogsElmia", Christina Fenyö, projektledare.

Ny flisfabrik växer fram i Mörrum

10 jun 2015
Ämne: Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Enhet: Södra Cell Mörrum
Nya flisfabriken i Mörrum växer fram.
På Södra Cell Mörrum kan man nu ana den nya flisfabriken som planeras att stå färdig i mars 2016.

Upparbetningen efter stormen Egon klar

Pressmeddelande
08 jun 2015
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Upparbetning av stormskog efter Per. Skördare.
Södra är nu klar med upparbetningen av det stormfällda virket efter stormen Egon. Södra bedömer därmed att risken för insektskador och förlorade virkesvärden är liten.

Södra på SkogsElmia 2015

04 jun 2015
Etiketter: Elmia Wood, Skogselmia
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Marknad, Näringspolitik, Marknadsföring
Bolag: Södra, Södra Skog
SkogsElmia 2015
Idag börjar SkogsElmia och Södra är på plats. Besök Södras monter 583 och träffa Södras förtroendevalda och skogsinspektorer, utbyt åsikter, ta del av matnyttigheter och knyt intressanta kontakter. Södra bjuder på fika, aktiviteter för hela familjen bland mycket annat.

Flåboda plantskola - 100 procent fossilfritt

Pressmeddelande
02 jun 2015
Etiketter: energi, plantor, plantering
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Energi, Skogsbruk, Marknad
Bolag: Södra, Södra Skog
Planta vid Flåboda Plantskola.
Södras plantskola i Flåboda är nu helt omställd till fossilfri drift. Under 2016 fortsätter arbetet med att ställa om hela Södra Skogsplantors plantproduktion till fossilfri odling. - Detta är ett viktigt steg i vårt miljöarbete att minska koldioxidutsläppen samt göra oss mindre beroende av fossila bränslen, säger Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor.

Se filmen om Expansion Södra

28 maj 2015
Etiketter: expansion, investering
Ämne: Miljö, Finansiellt, Produkter, Skogsbruk, Investeringar, Massaprodukter, Marknad, Marknadsföring
Bolag: Södra, Södra Cell
playknapp_Värö
Södra visar vägen. Vi utmanar förväntningarna på vad ett skogsföretag är. Nu investerar vi i våra tre massabruk och visar tillsammans med våra medlemmar vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag.

Lena Ek lämnar riksdagen

28 maj 2015
Etiketter: Lena Ek
Ämne: Föreningen, Personal
Bolag: Södra
Lena Ek
Lena Ek, ny ordförande i Södra, lämnar nu även sin plats i riksdagen. I förra veckan meddelade hon att hon lämnar posten som vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Södra höjer priset på barrmassa i Europa till 870 dollar per ton

Pressmeddelande
26 maj 2015
Etiketter: prisförändring
Ämne: Finansiellt, Prislistor och ändringar
Bolag: Södra
Lastning massa
Låga globala barrmassalager och solid efterfrågan gör att Södra höjer sitt marknadspris för NBSK i Europa till 870 dollar per ton.

Försäljningen av tallplantor ökar igen efter flera år

Pressmeddelande
26 maj 2015
Etiketter: plantor, Flåboda
Ämne: Produkter, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Enhet: Södra Skogsplantor
Flåboda plantskola, tallplantor
Efter många års tillbakagång ser Södra nu ett trendbrott när det gäller andelen sålda tallplantor. - Denna vår går det ut cirka 1,7 miljoner tallplantor från vår plantskola i Flåboda och till nästa vår kommer det att vara 2,5 miljoner plantor, säger Ida Karlsson, platschef vid Flåboda plantskola.

Södra stärker timmererbjudandet

Pressmeddelande
25 maj 2015
Etiketter: prisförändring
Ämne: Prislistor och ändringar, Virkespriser, Marknad, Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Enhet: Södra Skog Virke
Timmer. Timmerstockar. Timmervälta.
Södra höjer priset på normaltimmer av tall och gran med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m³fub). Samtidigt införs en tillfällig kontrakteringspremie på 20kr/ m³fub för att stimulera till en tidig kontraktering.

Tack för förtroendet - nu är Södra i fokus

21 maj 2015
Etiketter: Lena Ek
Ämne: Föreningen
Bolag: Södra
Lena Ek
"Jag tackar för förtroendet, det är en stor ära men också en utmaning att få ta över ordförandeskapet i Södra. Från och med nu är Södra min högsta prioritet vilket innebär att jag stegvis avvecklar andra uppdrag". Det säger Lena Ek, nyvald ordförande i Södra.

Vårexkursion i Toftaholm

21 maj 2015
Ämne: Miljö, Föreningen, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Dagen efter Södras föreningsstämma 2015 anordnade Södra en vårexkursion vid fastigheten i Toftaholm som drabbades hårt för tio år sedan av stormen Gudrun. Exkursionen fokuserade på arbetet efter stormen, vad man befarade 2005 och hur arbetet föll ut.

Gudrunhygge största kolsänkan

Pressmeddelande
20 maj 2015
Ämne: Miljö, Föreningen, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Göran Örlander, skogschef i Södra vid exkursion i Toftaholm.
Tio år efter stormen Gudrun är de nu återbeskogade hyggena en stor kolsänka och kommer att vara så i mer än 50 år framåt. Det visar utvecklingen på Södras fastighet i Toftaholm som var en av de värst drabbade under stormen 2005 med 130 000 m3fub i nedblåst skog.

Södras föreningsstämma 2015

20 maj 2015
Ämne: Finansiellt, Föreningen, Skogsbruk, Personal, Marknad, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Skog, Södra Wood
Hans Berggren och Lena Ek
Cirka 300 personer, varav 200 fullmäktige, deltog i Södras föreningsstämma som hölls i Växjö konserthus den 19 maj. Stämman beslutade bland annat om vinstutdelning om 553 MSEK till medlemmarna samt valde in Lena Ek som ny styrelseordförande och Hans Berggren som ny styrelseledamot.

Södras medlemmar får dela på 553 MSEK i utdelning

Pressmeddelande
19 maj 2015
Ämne: Miljö, Finansiellt, Föreningen, Skogsbruk, Personal, Marknad, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Skog, Södra Wood
Vy över scenen vid Södras stämma 2015
Södras stämma beslutade om att dela ut 553 MSEK till medlemmarna och att välja Lena Ek till ny ordförande. Hans Berggren valdes som ny ledamot i styrelsen.

God start på 2015 för Södra-koncernen

Pressmeddelande
19 maj 2015
Ämne: Finansiellt, Forskning och utveckling, Föreningen, Skogsbruk, Investeringar, Marknad, Marknadsföring
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Lars Idermark, Koncernchef Södra.
Södras rörelseresultat för årets fyra första månader uppgick till 941 MSEK (503). Omsättningen ökade med 7 procent till 6 243 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades till 15 procent (9).

Han prisas för sitt skogliga arbete

Pressmeddelande
19 maj 2015
Etiketter: föreningsstämma
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Christer Segerstéen delar ut pris till Bertil Svensson
Årets pris till Lars-Eric Åströms ära går 2015 till Bertil Svensson, Olofstorp, som under många år varit förtroendevald i Södra.

Fler avtal tecknade med skogsentreprenörer

08 maj 2015
Ämne: Skogsbruk, Avtal, Marknad, Transporter
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Inom Södra pågår en omfattande översyn av skogsbränsleentreprenörer och nu har ytterligare ett antal större avtal tecknats.

Södras sågverk i Mönsterås söker tillstånd för utökad produktion

Pressmeddelande
05 maj 2015
Etiketter: produktion, sågverk
Ämne: Produkter, Investeringar, Trävaruprodukter, Juridik, Marknad
Bolag: Södra, Södra Wood
Sågverk. Södra Timber Mönsterås. Flygbild 2007.
Södra ansöker om nytt tillstånd för utökad produktion vid sågverket i Mönsterås. Tillstånd söks för 800 000 kubikmeter. Nuvarande tillstånd är på 450 000 kubikmeter.

Carina Olson lämnar Södra

Pressmeddelande
30 apr 2015
Etiketter: koncernledning
Ämne: Personal
Bolag: Södra
Carina Olson
Carina Olson, ekonomi- och finansdirektör samt inköpsdirektör, lämnar sin position för uppdraget som Chief Financial Officer (CFO) inom Praktikertjänst. Rekrytering av hennes efterträdare har inletts.

Södra satsar ytterligare på forskning och utveckling

Pressmeddelande
21 apr 2015
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Föreningen, Skogsbruk, Investeringar
Område: Alla områden
Bolag: Södra
forskning; gul; laboratorium; lila; Södra Cell; kolv; kolvar
Södras föreningsstyrelse har beslutat att tillföra Södras forskningsstiftelse ytterligare 50 miljoner kronor för att främja FoU inom skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Södra höjer priset på lövmassaved

Pressmeddelande
20 apr 2015
Ämne: Prislistor och ändringar
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Björklöv
Södra ersätter den kontrakteringspremie för lövmassaved som gällt sedan den 10 februari med en motsvarande prishöjning på 25 kr/m3fub från och med den 15 april.

Movehome fortsätter att utmana

Pressmeddelande
17 apr 2015
Etiketter: Movehome
Bolag: Södra
Movehome står för ett helt nytt sätt att tänka som har revolutionerat husbranschen. Stärkta av framgångarna fortsätter nu varumärket att utmana gamla sanningar. - Som nytänkare ligger det i vårt DNA att hela tiden utveckla de digitala möjligheterna som gör att människor kan vara med och själva skapa sina hus, säger vd Jan Johansson.

Varje hus är ett livsverk

Pressmeddelande
17 apr 2015
Etiketter: Trivselhus
Ämne: Produkter, Virke
Bolag: Södra
Nu ska hustillverkaren Trivselhus bli ännu bättre på att skräddarsy hem och förverkliga människors husdrömmar. - Insikten att varje nytt hus är ett livsverk genomsyrar allt vi gör, säger Trivselhus vd Jan Johansson.

Christer Segerstéen avgår som ordförande för Södra

Pressmeddelande
16 apr 2015
Christer Segersteen
Christer Segersteén avgår som ordförande för Södra efter sammanlagt 24 år i styrelsen. Valberedningens förslag till ny ordförande är Lena Ek. Hans Berggren föreslås som ny ledamot.

Christer Segerstéen om 24 år i Södra

16 apr 2015
Ämne: Föreningen
Bolag: Södra
Christer Segersteen med hund
Christer Segerstéen svarar på några frågor om sin tid i Södra och framtiden.

Skogsdag i Kallinge drog ny publik

13 apr 2015
Ämne: Miljö, Produkter, Marknad, Virke
Bolag: Södra, Södra Skog, Södra Wood
Kallinge auktion 2015
För första gången slog Södra i lördags upp portarna till sina interiörträanläggningar Berg & Berg och Södra Wood Kallinge för Södras medlemmar. Det kombinerades med en skogsdag med en kavalkad av aktiviteter. Över 500 besökare fick uppleva hela förädlingskedjan från planta till färdig planka och det fanns aktiviteter för alla åldrar.

Södra startar distributionscenter för bygghandel på västkusten

Pressmeddelande
31 mar 2015
Ämne: Finansiellt, Produkter, Investeringar, Trävaruprodukter, Marknad, Transporter
Bolag: Södra, Södra Wood
Lastning av virkespaket från Södra med truck till lastbil.
Södra startar ett distributionscenter i Halmstad den 1 april för att kunna försörja och expandera sin försäljning av byggträ mot svensk bygghandel på västkusten. Distributionsverksamheten kommer att vara ett samarbete med Kårarp Timber i Halmstad.

Södra förvärvar fastighet i Kallinge

Pressmeddelande
30 mar 2015
Ämne: Produkter, Investeringar, Förvärv, Trävaruprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Wood
Södra köper före detta Kallingeköks lokaler i Kallinge av KaDesign.

Södra utvecklar hanteringen av skogsbränsle

Pressmeddelande
27 mar 2015
Etiketter: skogsbränsle, energi, grot
Ämne: Miljö, Produkter, Energi, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Södra utvecklar och effektiviserar skogsbränslehanteringen och går över till mer skonsamma metoder för att minska risken för markskador. Som ett led i detta görs en omfattande upphandling av entreprenörer för att hantera skogsbränsle.

Dubbelt så mycket miljöhänsyn vid avverkning än vad Skogstyrelsen tidigare angett

27 mar 2015
Ämne: Miljö, Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Naturvårdshänsyn
I ett pressmeddelande meddelar Skogsstyrelsen att i genomsnitt cirka 8 procent av arealen lämnas som hänsynsytor vid slutavverkning. Andelen som sparas för enskilda skogsägare uppgår enligt Skogstyrelsen till 6 procent medan den för övriga ägare är 10 procent. Detta är mer än dubbelt så mycket som tidigare angetts.

Nytt utseende på Södras webbar

16 mar 2015
Ämne: Föreningen, Marknadsföring
Bolag: Södra
Som besökare på vår webb har du säkert märkt att den nu ser lite annorlunda ut.

Varsel vid Södras sågverk i Traryd

Pressmeddelande
12 mar 2015
Ämne: Personal
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Wood (Interiör)
Enhet: Södra Wood Traryd
Lövträ från sågverket i Traryd
Södra varslar åtta anställda vid sågverket i Traryd om uppsägning. MBL-förhandlingar har inletts. - Råvaruförsörjningen av lövträ har under en längre tid legat under hälften av behovet och skapat en råvarubrist på löv. Vi ser inte att råvaruläget kommer att förbättras under året och måste därför vidta denna åtgärd, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood.

Södras avsikt är att bli komplett träleverantör till projekt i Europa

Pressmeddelande
03 mar 2015
Ämne: Miljö, Finansiellt, Forskning och utveckling, Produkter, Investeringar, Personal, Trävaruprodukter, Marknad, Marknadsföring
Bolag: Södra, Södra Wood
Exempel på projekt som även Södra ska kunna utföra med denna satsning.
Arkitekter strävar efter nya lösningar för att använda trä. Södra startar därför den 1 april en ny projektavdelning i Karlstad som ska fungera som ett bollplank där idéer förvandlas till verklighet.

Fortsatta älgbetesinventeringar på bred front

23 feb 2015
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Näringspolitik
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Skogsbruket, genom LRF Skogsägarna (som företräder LRF och landets skogsägarföreningar), Skogsindustrierna, Sveaskog och Bergvik Skog, har enats om en finansieringsmodell för fortsatta älgbetesinventeringar (Äbin) i stor skala.

Södra höjer priset på sågade trävaror av björk

Pressmeddelande
18 feb 2015
Ämne: Finansiellt, Produkter, Trävaruprodukter, Virkespriser, Marknad, Virke
Bolag: Södra, Södra Wood
Södra ser en stark efterfrågan på sågade trävaror av björk, vilket gör att priset anpassas till marknadsläget. Priset höjs med 100 kronor per kubikmeter från den 16 februari.

Södra och Statkraft startar drivmedelsföretag

Pressmeddelande
16 feb 2015
Ämne: Miljö, Forskning och utveckling, Energi, Skogsbruk, Marknad
Bolag: Södra
Fin bokskog.
Södra och Statkraft har skrivit ett samarbetsavtal om att starta ett gemensamt företag för framtida produktion av biodrivmedel. Företaget ska heta Silva Green Fuel AS, ägas till 49 procent av Södra och 51 procent av Statkraft. Biodrivmedel är ett viktigt bidrag i arbetet att nå de nationella och internationella målen om minskning av klimatutsläpp från transportsektorn.

Starkt år för Södra

Pressmeddelande
11 feb 2015
Ämne: Finansiellt, Produkter, Föreningen, Skogsbruk, Investeringar, Avyttringar, Trävaruprodukter, Massaprodukter, Interiörprodukter, Marknad, Produktion , Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Cell, Södra Skog, Södra Wood
Lars Idermark, Koncernchef Södra.
Södra redovisar ett rörelseresultat för 2014 om 1 516 MSEK (-417). Det starka resultatet förklaras av ett bra marknadsläge, goda färdigvarupriser, en gynnsam valutasituation och genomförda effektiviseringar. Styrelsen föreslår föreningsstämman en vinstdelning om 553 MSEK (281) till Södras medlemmar.

Södra inför kontrakteringspremie på lövmassaved

Pressmeddelande
10 feb 2015
Ämne: Produkter
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Lövträd
Södra inför en kontrakteringspremie på 25 kr/m3fub för lövmassaved. Premien gäller från i dag, den 10 februari, och två månader framåt till och med den 10 april.

Södra skeppar stor last med trävaror till USA

Pressmeddelande
09 feb 2015
Etiketter: Södra Wood, transport
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter, Transporter
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Varbergs hamn
Södra ser en ökad efterfrågan av trävaror på den nordamerikanska marknaden och väljer därför att öka leveranserna dit under våren 2015. För att höja servicen har Södra även öppnat ett tredje lager på Floridas östkust.

Södra städar utmed Listerlandets stränder

04 feb 2015
Etiketter: Listerlandet, Sanering
Bolag: Södra, Södra Cell
Den 28 januari startades saneringen av de platsbitar som flutit i land kring Listerlandets stränder. En person har projektanställts för att samordna saneringsarbetet.

Södra först ut med redigeringsfunktion för grön skogsbruksplan på webben

Pressmeddelande
03 feb 2015
Ämne: Forskning och utveckling, Medlemskap
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Skogsbruksplan webb
Efter att ha lanserat en webbversion av grön skogsbruksplan 2011 är Södra nu först ut bland skogsägarföreningarna med att erbjuda sina medlemmar redigeringsfunktion i dessa planer.

Stort våtmarksprojekt i Attsjö i Södras regi

30 jan 2015
Etiketter: skogens vatten, miljö
Ämne: Miljö, Föreningen, Skogsbruk, Medlemskap
Bolag: Södra
Södras våtmarksprojekt i Attsjö, cirka 20 km öster om Växjö, håller nu på att avslutas. Södra har tillsammans med fem skogsägare återskapat Lilla Attsjön på ca 60 hektar. Det praktiska arbetet med den blivande fågelsjön har avslutats och sjön håller nu på att vattenfyllas. Till våren välkomnas både fåglar och människor.

Södra startar sliperi i Gislaved

Pressmeddelande
29 jan 2015
Etiketter: sliperi, Södra Wood
Ämne: Investeringar
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Sågklinga
Affärsområdet Södra Wood startar ett eget sliperi av klingor och band i före detta Gummifabriken i Gislaved. - Slipning av klingor och band är mycket viktigt för att få upp hastigheter och sågutbyte på våra sågverk och ska därför tillhöra vår kärnverksamhet. Två personer har anställts och är redan på plats för att utbildas och ställa i ordning lokalen, säger Håkan Svensson, affärsområdechef för Södra Wood.

Södras trä på Astrid Lindgrens Näs

27 jan 2015
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Wood
Södras trä på Astrid Lindgrens Näs_2014
Träprodukter från Södra har bidragit till att ombyggnaden av besökspaviljongen vid Astrid Lindgrens barndomshem Näs har blivit riktigt lyckad. Projektet kan nu bli nominerat till det prestigefulla Träpriset 2016.

Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

Pressmeddelande
26 jan 2015
Etiketter: prisförändring
Ämne: Produkter, Skogsbruk, Prislistor och ändringar, Virkespriser, Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Snabbvuxet gallringsvirke av gran.
Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer.

Framgångssagan MoveHome fortsätter

Pressmeddelande
23 jan 2015
Etiketter: Trivselhus, MoveHome
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Trivselhus
MoveHome
MoveHome har enligt Byggfaktas färska statistik etablerat sig som ett starkt varumärke på husmarknaden redan efter två år. - Vi revolutionerar sättet att bygga hus och under 2015 fortsätter vi vår snabba utveckling med fler visningshus och fler tomter, säger vd Jan Johansson.

Kamp mot granbarkborren efter stormen Egon

21 jan 2015
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Virkespriser, Säkerhet, Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Stormskog utanför Rottne.
Arbetet efter stormen Egon i förra veckan fortsätter och Södra lägger nu stor vikt vid att börja upparbeta den fallna skogen. Grundpriserna är tills vidare oförändrade.

Nedgrävd kraftledning är tekniskt möjlig

19 jan 2015
Ämne: Föreningen, Energi, Investeringar, Näringspolitik
Bolag: Södra
Representanter för markägare, kommunerna och riksdagen säger nej till luftledning.
Det finns inga hinder för att gräva ned kraftledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö. Det framkom idag på en presskonferens som LRF Sydost och Södra Skogsägarna bjöd in till. På plats fanns markägare, kommunrepresentanter och politiker som visade en enad front mot en luftburen ledning.

Södras investeringar uppmärksammas

16 jan 2015
Etiketter: investering, expansion
Ämne: Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Jonas Eriksson, platschef vid Södra massabruk i Värö.
Att Södra investerar i sina tre massabruk har vi skrivit om det senaste året. Tidningen *Nordiska projekt har även de uppmärksammat koncernens satsningar och valde att i sitt förra nummer viga största delen av tidningen till händelserna i Värö, Mörrum och Mönsterås.

3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

Pressmeddelande
13 jan 2015
Etiketter: Stormen Egon
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Fallna träd från Hasslekärrs Lantbruk, Tidaholms kommun, Valstad socken efter stormen Egon 2015.
Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken.