Södras trä på Astrid Lindgrens Näs

27 jan 2015
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Interiör, Södra Timber
Södras trä på Astrid Lindgrens Näs_2014
Träprodukter från Södra har bidragit till att ombyggnaden av besökspaviljongen vid Astrid Lindgrens barndomshem Näs har blivit riktigt lyckad. Projektet kan nu bli nominerat till det prestigefulla Träpriset 2016.

Södra sänker priset på normaltimmer och klensortiment av barr samt höjer priset på lövtimmer

Pressmeddelande
26 jan 2015
Etiketter: prisförändring
Ämne: Produkter, Skogsbruk, Prislistor och ändringar, Virkespriser, Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Snabbvuxet gallringsvirke av gran.
Marknaden för sågade trävaror har gradvis försämrats under slutet av 2014 och osäkerheten på marknaden består. Med anledning av marknadssituationen gör Södra en mindre justering av priserna på sågbara barrsortiment. Utvecklingen för sågade trävaror av löv är däremot positiv och efterfrågan är god vilket möjliggör en justering uppåt för björk- och ektimmer.

Framgångssagan MoveHome fortsätter

Pressmeddelande
23 jan 2015
Etiketter: Trivselhus, MoveHome
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra, Södra Trivselhus
MoveHome
MoveHome har enligt Byggfaktas färska statistik etablerat sig som ett starkt varumärke på husmarknaden redan efter två år. - Vi revolutionerar sättet att bygga hus och under 2015 fortsätter vi vår snabba utveckling med fler visningshus och fler tomter, säger vd Jan Johansson.

Kamp mot granbarkborren efter stormen Egon

21 jan 2015
Ämne: Föreningen, Skogsbruk, Virkespriser, Säkerhet, Virke
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Stormskog utanför Rottne.
Arbetet efter stormen Egon i förra veckan fortsätter och Södra lägger nu stor vikt vid att börja upparbeta den fallna skogen. Grundpriserna är tills vidare oförändrade.

Nedgrävd kraftledning är tekniskt möjlig

19 jan 2015
Ämne: Föreningen, Energi, Investeringar, Näringspolitik
Bolag: Södra
Representanter för markägare, kommunerna och riksdagen säger nej till luftledning.
Det finns inga hinder för att gräva ned kraftledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö. Det framkom idag på en presskonferens som LRF Sydost och Södra Skogsägarna bjöd in till. På plats fanns markägare, kommunrepresentanter och politiker som visade en enad front mot en luftburen ledning.

Södras investeringar uppmärksammas

16 jan 2015
Etiketter: investering, expansion
Ämne: Produkter, Investeringar, Massaprodukter, Marknad
Bolag: Södra, Södra Cell
Jonas Eriksson, platschef vid Södra massabruk i Värö.
Att Södra investerar i sina tre massabruk har vi skrivit om det senaste året. Tidningen *Nordiska projekt har även de uppmärksammat koncernens satsningar och valde att i sitt förra nummer viga största delen av tidningen till händelserna i Värö, Mörrum och Mönsterås.

3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

Pressmeddelande
13 jan 2015
Etiketter: Stormen Egon
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Fallna träd från Hasslekärrs Lantbruk, Tidaholms kommun, Valstad socken efter stormen Egon 2015.
Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken.

Plastbitar följde med avloppsvatten ut från Mörrum

13 jan 2015
Ämne: Miljö
Bolag: Södra, Södra Cell
Enhet: Södra Cell Mörrum
En havererad lucka på en av Södra Cell Mörrums biobassänger har orsakat att små plastbitar, så kallade bärare, från reningen följt med ut i havet.

Södra kartlägger stormen Egons framfart

Pressmeddelande
12 jan 2015
Etiketter: Stormen Egon
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Stormfällning av skog efter stormen Simone i Växjö verksamhetsområde
Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu.

Trivselhus förvärvar attraktiv mark

Pressmeddelande
12 jan 2015
Etiketter: Trivselhus
Bolag: Södra, Södra Trivselhus
Enhet: Trivselhus
Picture 015
Hustillverkaren Trivselhus har förvärvat tomtmark i området Lilla Bråta, Lerums kommun. -Detta stärker våra möjligheter att erbjuda attraktivt villaboende med närhet till Göteborgs centrum, säger Trivselhus VD Jan Johansson.

Skador efter stormen Egon

11 jan 2015
Etiketter: Stormen Egon, storm
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra, Södra Skog
Stormfällning av skog efter stormen Simone i Växjö verksamhetsområde
Stormen Egon drog in över södra Sverige och orsakade en hel del skador i helgen. Den första bedömningen är dock att skadorna sannolikt är mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppträdde.

Utökad impregnering i Åtvidaberg möter marknadens krav

Pressmeddelande
08 jan 2015
Ämne: Produkter, Trävaruprodukter
Bolag: Södra
Impregnerat trä
Södras impregneringsverk i Åtvidaberg har fått tillstånd att impregnera 35 000 kubikmeter trävaror, vilket är 15 000 kubikmeter mer än det förra tillståndet tillät.

10 år efter stormen Gudrun - skogsbruket åter i balans

Pressmeddelande
07 jan 2015
Etiketter: stormen gudrun
Ämne: Skogsbruk
Område: Alla områden
Bolag: Södra
Stormen Gudrun
I januari 2005 drog stormen Gudrun fram över Götaland och fällde omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter virke. I dag, tio år senare, är skogsbruket åter i balans. "Återplanteringsarbetet har hållit hög hastighet och stormhyggena är tillfredställande föryngrade, berättar Göran Örlander, skogschef på Södra"